BESTYRRELSEN

Formand: Janni Glæsner
janni.g@outlook.dk

Næstformand:  Lone Edith Jørgensen
loneedith.art@gmail.com

Kasserer:  Anne-Grethe Ørbekker
agoekunst@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Vibeke Schou
kontakt@artbyschou.dk

Bestyrelsesmedlem: Charlotte Bøgh Aagaard
Charlotte@boghaagaard.dk

Suppleant: vakant

Kunstdage ved bugten
Kontakt: kontakt@kunstdagevedbugten.dk